Number of the records: 1  

Prevence kriminality - nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti

  1. Firstová , Jana Prevence kriminality - nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti / Jana Firstová, David Zámek. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2021. -- (Právní monografie). -- "Právní stav publikace je k 1.3.2021"--Rub titulní stránky. -- Kniha je dostupná také v ASPI a jako e-kniha. -- Scope and content: Smyslem publikace je poskytnout základní informace o možnostech a podmínkách realizace prevence kriminality v České republice. Ambicí autorů nebylo podat podrobný a vyčerpávající pohled na předmětnou problematiku. Cílem bylo upozornit na nejdůležitější aspekty preventivní práce v teoretické, ale též v praktické rovině odpovídající dosažené úrovni poznání v dané oblasti. Stěžejním otázkám předmětné problematiky jako je např. systém prevence kriminality v ČR nebo prevence kriminality mládeže je v publikaci věnována zvýšená pozornost, jiné pasáže jsou v publikaci uchopeny informativně, kdy zájemci o hlubší uchopení bezpečnostní problematiky s akcentem kladeným na prevenci kriminality mohou využít pro svá studia a poznání další odbornou literaturu, na kterou je v příslušných pasážích textu odkazováno. -- ISBN : 978-80-7676-057-8 (brožováno). Zámek, David, 1975-. *2Právní monografie0 boj proti zločinu * boj proti zločinnosti * trestní právo * Česká republika

Number of the records: 1