Number of the records: 1  

Exekuce v praxi

  1. Štika, Martin Exekuce v praxi / Martin Štika. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. -- (Pro praxi). -- Scope and content: Publikace dává odpovědi všechny možné praktické otázky z oblasti exekučního řízení. Výklad zohledňuje i aktuální právní úpravu podle tzv. Lex COVID justice I a II a zcela nový procesní institut chráněného účtu. Tematicky zaměřené kapitoly současně obsahují aktuální judikaturu a nejčastější vzory podání a grafická znázornění. -- ISBN : 978-80-7380-835-8 (brožováno). *2Pro praxi0 výkon rozhodnutí * solventnost * srážky ze mzdy * zabavení věci * exekuční vystěhování * covid * Česká republika

Number of the records: 1