Number of the records: 1  

Doba vlády Karla IV. a jeho rodiny v archivních dokumentech

  1. Doba Doba vlády Karla IV. a jeho rodiny v archivních dokumentech : 20. dubna - 21. května 2006, Národní archiv - Archivní areál Chodovec / editor katalogu Alena Pazderová. -- Praha : Národní archiv ; V Brně : Moravský zemský archiv ; Jihlava : Státní okresní archiv, 2006. -- Scope and content: Kromě ukázek významných listin a kronik, které se vztahují k působení Karla IV., jsou v katalogu publikovány například fotografie pečetí Jana Lucemburského, Elišky Přemyslovny, Karla IV., Václava IV., pražských arcibiskupů Arnošta z Pardubic, Jana Očka z Vlašimi a Jana z Jenštejna, dále fotografie typářů kapituly Všech svatých na Pražském hradě a kláštera augustiniánů na Novém Městě pražském. V závěrečné části katalogu se nacházejí ukázky litografií, přibližujících podobu interiéru a exteriéru katedrály sv. Víta z počátku 19. století. Publikace je opatřena anglickým resumé. -- ISBN : 80-86712-36-2 (Národní archiv ; brožováno). Pazderová, Alena, 1952- Karel IV. (1316-1378) * Lucemburkové (rod) * hlava státu * archív * Čechy (země) * 14. století

Number of the records: 1