Number of the records: 1  

Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů

  1. Štěpánek, Pavel, 1942- Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů / Pavel Štěpánek. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. -- Scope and content: Kniha je výběrem studií publikovaných autorem v posledních patnácti letech. Nejde však jen o souhrn jednotlivostí, ale především o záměr prokázat působnost španělského umění, ikonografie, vzdělanosti a kultury, zejména náboženské, na celé myšlenkové podhoubí české, tím spíše že značnou část novověké historie (16. až 18. stol.) byly Čechy, Morava i Španělsko pod vládou jedné dynastie, Habsburků. -- ISBN : 978-80-246-3671-9 (brožováno). kulturní vztahy * výtvarná umění * náboženství * dějiny * Čechy (země) * Španělsko

Number of the records: 1