Number of the records: 1  

Jdi na venkov!

  1. Winter, Tomáš, 1974- Jdi na venkov! : výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960 / Tomáš Winter (ed.), Pavla Machalíková (ed.), Milan Pech, Vladimír Czumalo. -- Vydání první. -- V Řevnicích : Arbor vitae societas ; V Praze : Artefactum - nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i., [2019]. -- "Editoři: Tomáš Winter a Pavla Machalíková, Texty: Vladimír Czumalo, Milan Pech, Pavla Machalíková, Tomáš Winter"--Tiráž. -- Vydáno při příležitosti stejnojmenné výstavy v Západočeské galerii v Plzni, konané od 1. března do 12. května 2019. -- Scope and content: Venkov, lidové tradice a výtvarná kultura venkovského lidu jsou v různých formách součástí našeho života. Kniha představuje a interpretuje zdroje a podoby zájmu o venkovské prostředí od počátku 19. století do šedesátých let 20. století. Věnuje se objevování venkova a jeho obyvatel kolem roku 1800 v souvislosti s kultem přírody a zkoumání „přirozených“ počátků společnosti, moderních národů a jejich kultury i charakteru. Zaměřuje pozornost na lidovou kulturu jako zdroj národního umění, mytizaci venkova jako exotického prostředí nebo na lidové umění inspirující kubismus a historické avantgardy. Závěr knihy se zabývá politizací folkloru v 50. letech 20. století i jeho obsahovým vyčerpáním. Kniha pojímá vedle architektury, obrazů, soch, kreseb, grafik a fotografií českých, ale i zahraničních umělců i vybraná filmová díla. -- ISBN : 978-80-88256-10-6 (Arbor Vitae Societas ; vázáno). -- 978-80-88283-19-5 (Artefactum ; vázáno). Machalíková, Pavla, 1972-. Pech, Milan, 1977-. Czumalo, Vladimír, 1954-. Západočeská galerie (Plzeň, Česko) venkovský region * lidová kultura * umění * lidové umění * výtvarná umění * filmová tvorba * Čechy (země) * Rakousko-Uhersko * Československo * 19. století * 1. polovina 20. století * 50. léta 20. století

Number of the records: 1