Number of the records: 1  

Znalci a tlumočníci

  1. Znalci Znalci a tlumočníci : soubor nových předpisů od 1.1.2021 : redakční uzávěrka 22.12.2020. -- Ostrava : Sagit, [2020]. -- (ÚZ : úplné znění ; číslo: 1404). -- Názvové informace z obálky. -- Scope and content: Od ledna 2021 nabývá účinnosti zcela nová právní úprava činnosti soudních znalců, znaleckých kanceláří, znaleckých ústavů, soudních tlumočníků a soudních překladatelů. To, co bylo dosud upraveno jedním společným zákonem, je nyní upraveno 2 samostatnými zákony a 6 vyhláškami. Pro účely dokončení některých řízení podle dosavadních předpisů, jsou i tyto překonané předpisy v publikaci ještě zařazeny. -- ISBN : 978-80-7488-440-5 (brožováno). *2ÚZ : úplné znění ; číslo: 14040 znalecký posudek * tlumočení * legislativa * Česká republika

Number of the records: 1