Number of the records: 1  

Principy českého ústavního práva

  1. Wintr, Jan, 1978- Principy českého ústavního práva / Jan Wintr. -- 5. vydání. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. -- (Vysokoškolské učebnice (Aleš Čeněk)). -- "5. vydání, ve Vydavatelství Aleš Čeněk 4. vydání"--Tiráž. -- Scope and content: Učebnice se snaží české ústavní právo nejen popisovat, ale především ukazovat smysl jeho principů a pravidel, vysvětlovat a zdůvodňovat. Důraz se klade na nálezy Ústavního soudu, protože především v nich se zračí živé ústavní právo. Výrazně rozšířen je výklad lidských práv, a to i s odkazy na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. V závěru je připojen stručný výklad mezinárodního práva a práva Evropské unie. Páté vydání promítá do textu změny, ke kterým v ústavním právu došlo za poslední dva roky, mj. řadu významných nálezů Ústavního soudu k základním právům a svobodám a dopady koronavirové pandemie na ústavní systém, zejména na dělbu moci, na výklad ústavního zákona o bezpečnosti ČR a na volební právo. -- ISBN : 978-80-7380-822-8 (brožováno). *2Vysokoškolské učebnice (Aleš Čeněk)0 ústavní právo * právní stát * Česká republika

Number of the records: 1