Number of the records: 1  

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

  1. Uřičař, Miroslav Obecné nařízení o ochraně osobních údajů : komentář / Miroslav Uřičař, Vladan Rámiš a kolektiv. -- Vydání první. -- V Praze : C.H. Beck, 2021. -- (Beckova edice komentované zákony). -- Scope and content: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nabylo účinnosti 25. 5. 2018. Při jeho aplikační praxi vyvstala řada problémů. Některými se zabývaly i orgány dozoru. Komentář přináší podrobný výklad se zohledněním zkušeností z prvních dvou let účinnosti GDPR, včetně relevantních výkladových stanovisek, rozhodnutí i publikovaných názorů Úřadu pro ochranu osobních údajů a také vodítek Evropského sboru pro ochranu osobních údajů. V relevantních případech zmiňuje i rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů a soudů vydaná podle předchozí právní úpravy, včetně vodítek a stanovisek předchozí Pracovní skupiny pro ochranu údajů zřízené podle článku 29. -- ISBN : 978-80-7400-815-3 (vázáno). Rámiš, Vladan. GDPR komentář. *2Beckova edice komentované zákony0 ochrana dat * osobní údaje * správní opatření * legislativa * komentář k zákonu * Česká republika * členský stát EU

Number of the records: 1