Number of the records: 1  

Správní řád

  1. Potěšil, Lukáš, 1982- Správní řád : komentář / Lukáš Potěšil, David Hejč, Filip Rigel, David Marek. -- 2. vydání. -- V Praze : C.H. Beck, 2020. -- (Beckovy komentáře). -- Scope and content: Nový komentář ke správnímu řádu poskytuje přehledný výklad s důrazem na využitelnost a přínosnost v praxi. Autoři v maximální možné míře přibližují relevantní a aktuální judikaturu a správní praxi a přinášejí zcela konkrétní odpovědi na otázky, s nimiž se praxe potýká. Komentář je vhodný pro všechny, kteří se dostávají do kontaktu s veřejnou správou a správními orgány, ale stejně tak je užitečný pro aplikační praxi samotnou – tj. úřady a úředníky, kteří se správním řádem pracují. -- ISBN : 978-80-7400-804-7 (vázáno). Hejč, David, 1986-. Rigel, Filip, 1981-. Marek, David, 1976-. Česko. Správní řád (2004, novela 2020). SpŘ komentář. *2Beckovy komentáře0 správní řízení * zákon * komentář k zákonu * Česká republika

Number of the records: 1