Number of the records: 1  

Vazba v trestním řízení

  1. Galovcová, Ingrid Vazba v trestním řízení / Ingrid Galovcová. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2020. -- (Teoretik). -- Scope and content: Vazba je tradičním institutem trestního práva procesního. Představuje procesní institut, který výrazně zasahuje do osobní svobody obviněného, přičemž k tomuto zásahu dochází v době, kdy o jeho vině ještě nebylo rozhodnuto. Vazba je tak realizována vůči osobě, jíž svědčí presumpce neviny. Monografie se zabývá otázkou respektování výjimečnosti ukládání vazby jako opatření ultima ratio nejen z hlediska zákonné úpravy podmínek jejího ukládání, ale i přístupu aplikační praxe. Nahlíží na institut vazby a jeho právní úpravu v českém trestním řádu i optikou mezinárodních standardů a požadavků vyplývajících z principu spravedlivého procesu. Poukazuje na problematické aspekty současné české právní úpravy a zamýšlí se, zda a v jaké míře jsou nutné legislativní změny. -- ISBN : 978-80-7502-451-0 (brožováno). *2Teoretik0 vazba * trestní řízení * Česká republika

Number of the records: 1