Number of the records: 1  

Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem

  1. Vrba, Milan Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem / Milan Vrba, Oldřich Řeháček, Jan Zůbek, Martin Dirhan. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2020. -- (Vybraná judikatura). -- "Právní stav publikace je k 1.9.2020"--Rub titulní stránky. -- Kniha je dostupná také v ASPI a jako e-kniha. -- Scope and content: Publikace je koncipována jako průvodce uplatňováním pohledávek v insolvenčním řízení. Proto byla jednotlivá soudní rozhodnutí vybírána tak, aby byla pokryta pokud možno celá tato materie – jde o rozhodnutí aktuální a pro praxi významná. Přidanou hodnotou publikace je komentář, o nějž je každý judikát doplněn – tento komentář zasazuje otázky řešené v jednotlivých rozhodnutích do širšího kontextu, rozvíjí myšlenky v nich obsažené a případně je i podrobuje kritické polemice. -- ISBN : 978-80-7598-767-9 (brožováno). Řeháček, Oldřich, 1981-. Zůbek, Jan. Dirhan, Martin. *2Vybraná judikatura0 solventnost * pohledávka * výkon rozhodnutí * interpretace práva * Česká republika

Number of the records: 1