Number of the records: 1  

Průvodce uzavíráním smluv

  1. Ondrejová, Dana, 1980- Průvodce uzavíráním smluv / Dana Ondrejová. -- 3. vydání. -- Praha : Wolters Kluwer, 2020. -- (Právo prakticky). -- "Právní stav publikace je k 1.7.2020"--Rub titulní stránky. -- Scope and content: Publikace se snaží čtenáři přiblížit kontraktační proces již od okamžiku zvažování uzavření smlouvy (fáze před uzavřením smlouvy) až do okamžiku jejího podpisu. Přináší výklad jednotlivých institutů využívaných při kontraktaci, poukazuje na důsledky jejich zakotvení do smlouvy a problémové otázky, navrhuje vhodná řešení (nejen) prostřednictvím formulace konkrétních smluvních doložek v rámci dispozitivity právní úpravy, uvádí zásadní poznatky z judikatury a praxe. Stranou není ponecháno ani srovnání s předchozí právní úpravou. Kniha je pojata formou praktického rozboru „univerzální vzorové smlouvy“ – od nadpisu přes jednotlivá obsahová ustanovení až k jejímu podpisu. Na řadě míst se text obohacuje návodovými formuláři či formulacemi, které ušetří uživateli čas na jejich vymýšlení a ochrání je před řadou skrytých formulačních úskalí. Kniha je určena všem, kdo smlouvy (jejich návrhy) vytvářejí, mají posoudit (ne)výhodnost smlouvy (jejího návrhu), musí vyvozovat právní následky z porušení smlouvy nebo se jen chtějí dozvědět, jak správně se mají smlouvy tvořit a uzavírat. -- ISBN : 978-80-7598-806-5 (brožováno). *2Právo prakticky0 smlouva * závazková odpovědnost * Česká republika

Number of the records: 1