Number of the records: 1  

Moderní veřejná správa

  1. Pavlík, Marek 1974- Moderní veřejná správa : zvyšování kvality veřejné správy, dobrá praxe a trendy / Marek Pavlík, Karel Šimka, Josef Postránecký, Richard Pomahač a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2020. -- Scope and content: Publikace popisuje základní principy fungování veřejné správy, přičemž se věnované problematice věnuje z různých úhlů pohledu; zabývá se právními aspekty, aspekty personálními, aspekty kvality a modernizace (vč. elektronizace či digitalizace) veřejné správy. Zabývá se trendy v oblasti veřejné správy a v každé nastíněné oblasti popisuje potenciální cesty jejího dalšího rozvoje. -- ISBN : 978-80-7598-048-9 (brožováno). Šimka, Karel, 1973-. Postránecký, Josef, 1961-. Pomahač, Richard, 1953- veřejná správa * management * e-government * Česká republika

Number of the records: 1