Number of the records: 1  

V kapitalismu, proti kapitalismu, za hranice kapitalismu

  1. Holloway, John, 1947- V kapitalismu, proti kapitalismu, za hranice kapitalismu : sanfranciské přednášky / z anglického originálu "In, against, and beyond capitalism - the San Francisco lectures" přeložil Vadim Barák. -- V Praze : Neklid, 2019. -- Scope and content: Kniha spojuje texty tří přednášek, které autor přednesl v Kalifornském institutu integrálních studií v San Francisku (2013). Přednášky si kladou jako ústřední téma myšlenku, že „My jsme krizí kapitalismu a jsme na to hrdí.“ To jde proti mnohým levicovým předpokladům, že za krizi mohou kapitalisté nebo že krize je prostě výsledkem neudržitelnosti systému. Krizi lze ale vidět jako možný přechod k lepšímu uspořádání světa jen tehdy, když selhání kapitalismu uvidíme jako projev tlaku tvořivých sil. S tím je spojena i výzva pro teorii. První přednáška se zabývá tím, co vlastně znamená ono „My“, druhá představuje kapitalismus jako systém společenských vztahů, které systematicky frustrují naši tvořivost, a třetí přednáška ukazuje, že právě my představujeme krizi tohoto systému vztahů. -- ISBN : 978-80-907562-1-2 (brožováno). Barák, Vadim, 1976-. [In, against, and beyond capitalism. Česky] tržní ekonomika

Number of the records: 1