Number of the records: 1  

Praktikum občanského práva hmotného

  1. Rozehnal, Aleš, 1970- Praktikum občanského práva hmotného / Aleš Rozehnal a kolektiv. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. -- Scope and content: Praktikum občanského práva je založeno na úspěšné metodě studia práva, kterou je řešení komplikovaných a skutkově bohatých případů. Řešením těchto případů získávají studenti analytické schopnosti řešení problémů tím, že si osvojují základní principy a doktrínu civilního práva. Každá kapitola je uvedena hutným výkladem, od kterého se odvíjejí otázky a řešení případů. Každý tematický okruh je uzavřen přehledem relevantní judikatury a citací právních vět. -- ISBN : 978-80-7380-805-1 (brožováno). občanské právo * Česká republika

Number of the records: 1