Number of the records: 1  

Právní dějiny evropských zemí a USA

  1. Balík, Stanislav, 1928-2015 Právní dějiny evropských zemí a USA : (stručný nástin) / Stanislav Balík, Stanislav Balík ml., Stanislav Balík jr. -- 5. rozšířené vydání. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. -- (Právnické učebnice). -- Scope and content: Publikace nabízí přehled vývoje státu a práva od jejich počátků až do roku 1945. Výklad je rozdělen do partií o předstátní společnosti a její přeměně na stát, o právních dějinách ve starověku, středověku a novověku. Pozornost je v jednotlivých kapitolách věnována institucím historických státních útvarů, pramenům práva a dobové podobě významných institutů veřejného i soukromého práva v širších historických souvislostech. Oproti předchozímu vydání je učebnice rozšířena o kapitoly o právních dějinách pobaltských států v meziválečném období, o státním zřízení Španělska v letech 1918–1945 a o právních dějinách Uherského království do roku 1526. -- ISBN : 978-80-7380-808-2 (brožováno). Balík, Stanislav, 1956-. Balík, Stanislav, 1994-. *2Právnické učebnice. Čeněk0 historie práva * Evropa * Spojené státy

Number of the records: 1