Number of the records: 1  

Referendum a zastupitelská demokracie

  1. Mikeš, Vladimír, 1976- Referendum a zastupitelská demokracie / Vladimír Mikeš, Jaroslav Rytíř. -- Vydání 1. -- Praha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., pro kancelář Akademie věd ČR, 2019. -- (Strategie AV21. Špičkový výzkum ve veřejném zájmu). -- Název z obálky. -- Na obálce pod názvem: Výzkumný program Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací. -- Scope and content: Autoři představují institut referenda ze tří různých úhlů pohledu. V první části je to pohled právnický, ve druhé pohled sociologický a ve třetí pohled politologie a politické filosofie. Cílem této příručky, kterou vytvořili autoři Akademického fóra při Filosofickém ústavu AV ČR, není dát jednoznačnou odpověď či praktické doporučení, ale ukázat, jaké jsou základní souvislosti, na které by se nemělo zapomínat a bez jejichž zohlednění nelze na otázky přímé a zastupitelské demokracie přesvědčivě odpovědět, ať už je výsledná odpověď jakákoliv. -- ISBN : 978-80-200-3136-5 (brožováno). Rytíř, Jaroslav. Akademie věd České republiky. Kancelář. *2Strategie AV21. Špičkový výzkum ve veřejném zájmu0 referendum * demokracie

Number of the records: 1