Number of the records: 1  

Dějiny Chorvatska

  1. Rychlík, Jan, 1954- Dějiny Chorvatska / Jan Rychlík, Milan Perenćević. -- Vydání třetí. -- Praha : NLN, 2020. -- (Dějiny států). -- Chronologický přehled. -- Scope and content: Kniha mapuje dějiny Chorvatska od starověkých Ilyrů přes antickou periodu spjatou s obsazením země Římany, příchod Slovanů, začátky chorvatského království až k osmisetletému období, kdy bylo Chorvatsko spojené personální unií s uherským státem. Velká pozornost je věnována také vzniku jugoslávského státu, existenci samostatného ustašovského státu, obnovenému spolužití se Srby a dalšími jihoslovanskými národy v rámci titovské Jugoslávie a jeho bolestnému rozpadu. -- ISBN : 978-80-7422-740-0 (vázáno). Perenćević, Milan, 1976-. *2Dějiny států0 Chorvatsko * dějiny

Number of the records: 1