Number of the records: 1  

Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

  1. Dohnalová, Marie, 1955- Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce : s přihlédnutím ke specifickému postavení a možnostem pracovní integrace u osob se záznamem v trestním rejstříku / Marie Dohnalová, Pavel Bareš. -- 1. vydání. -- Praha : VÚPSV, v. v. i., 2020. -- Scope and content: Publikace zprostředkovává přehled klíčových podmínek a stěžejních mechanismů, aktivit, programů apod. určených na podporu sociálních podniků v ČR, jež determinují jejich současné postavení a možnosti jejich fungování. Těmto otázkám se přitom věnuje ve spojitosti s tématem zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce obecně, respektive více specificky v souvislosti s vybranými aspekty týkajícími se zaměstnávání osob se záznamem v Rejstříku trestů. -- ISBN : 978-80-7416-359-3 (brožováno). Bareš, Pavel, 1978- reintegrační podnik * trh práce * sociální hospodářství * politika zaměstnanosti * trestní rejstřík * Česká republika

Number of the records: 1