Number of the records: 1  

Vyhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v České republice v roce 2016

  1. Hora, Ondřej, 1977- Vyhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v České republice v roce 2016 / Ondřej Hora, Markéta Horáková, Miroslav Suchanec, Miroslava Rákoczyová a Tomáš Sirovátka. -- 1. vydání. -- Praha : VÚPSV, v. v. i., výzkumné centrum Brno, 2020. -- Scope and content: Cílem studie je zhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v roce 2016 jako specifického nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (APZ): především jsou hodnoceny dopady rekvalifikačních programů na základě kontrafaktuální evaluace, dále cílenost rekvalifikací a další faktory, které dopady ovlivňují. V kvantitativní části hodnocení se vychází z databází ÚP ČR a individuálních a fokusních rozhovorů s vybranými zaměstnanci ÚP ČR. -- ISBN : 978-80-7416-383-8 (brožováno). Horáková, Markéta, 1975-. Suchanec, Miroslav. Rákoczyová, Miroslava, 1975-. Sirovátka, Tomáš, 1950- rekvalifikace * analýza dopadu * Česká republika * 2. desetiletí 21. století

Number of the records: 1