Number of the records: 1  

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze

  1. Mariánský Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze : počátky rekatolizace v Čechách v 17. století / k vydání připravili Ondřej Jakubec a Pavel Suchánek. -- Vydání první. -- Praha : NLN, 2020. -- (Prameny české historie ; svazek 4). -- Scope and content: Staroměstský mariánský sloup patří k nejkontroverznějším barokním památkám – a to i přesto, že již uplynulo přes sto let od jeho demolice. Cílem této publikace je ukázat široké spektrum představ, reakcí a postojů, které v sobě monument z dílny pražského sochaře J. J. Bendla zahrnul již v době svého vzniku. Autoři analyzují události roku 1648, které se staly příčinou jeho vztyčení, vysvětlují způsoby prosazování rekatolizační politiky v českých zemích a ukazují, proč se mariánský sloup stal důležitou figurkou na šachovnici politicko-náboženských událostí. Zabývají se náboženským životem barokních Čech, projevujícím se mj. slavnostmi u staroměstského sloupu a objasňují fenomén barokní vizuality a sakrálního umění a ukazují proměny jeho sociální a náboženské funkce. Knihu završuje analýza, jež odkrývá klíčové aspekty provázející recepci pobělohorské doby a její mýtus. Kniha tak přináší nejen různé pohledy na vznik a osudy této významné památky, přibližuje i proměňující a vyostřující se vztah veřejnosti k ní, ale především detailně objasňuje podobu náboženské transformace, která byla a je považována za jednu z nejzásadnějších historických a kulturních proměn v dějinách naší země. -- ISBN : 978-80-7422-706-6 (vázáno). Jakubec, Ondřej, 1976-. Suchánek, Pavel, 1975-. *2Prameny české historie ; svazek 40 dějiny * třicetiletá válka * katolicismus * náboženský konflikt * vztah mezi církví a státem * mytologie * dějiny * Čechy (země) * 17. století

Number of the records: 1