Number of the records: 1  

Osobnosti moravských dějin

  1. Malíř, Jiří, 1949- Osobnosti moravských dějin. (2) / Jiří Malíř, Libor Jan, Bronislav Chocholáč a kol. -- 1. vydání. -- Brno : Matice moravská, 2019. -- Scope and content: Druhý svazek publikace Osobnosti moravských dějin je věnován významným postavám, které se zapsaly do dějin Moravy a byly svou činností spjaty s Maticí moravskou. Motivací k jeho sestavení byla dvě výročí, jež si Matice moravská nedávno připomněla. Prvním bylo ustavení její předchůdkyně, Národní jednoty sv. Cyrila a Metoděje, v roce 1849, druhým vznik tiskového orgánu, Časopisu Matice moravské, roku 1869. Svazek přináší portréty třiatřiceti mužů, kteří se zasloužili o založení a chod matiční instituce a jejího časopisu. -- ISBN : 978-80-87709-25-2 (vázáno). Jan, Libor, 1960-. Chocholáč, Bronislav, 1965- Morava (region) * dějiny * osobnosti kultury * vědecký pracovník * politik * životopis * 19. století * 20. století * 1. polovina 21. století

Number of the records: 1