Number of the records: 1  

Osudy konfiskátů

  1. Bušta, Jaroslav, 1986- Osudy konfiskátů : výzkum provenience a problematika přesunů kulturního majetku v Československu na základě prezidentských dekretů / Jaroslav Bušta, Jitka Císařová, Birgit Finger, Dita Jelínková Homolová, Daniel Hupko, Jana Kořínková, Šárka Radostová, Eva Richtrová, Marcela Rusinko, Marcela Strouhalová, Jan Štěpánek, Kristina Uhlíková ; editoři: Martin Bakeš, Jitka Císařová, Kristina Uhlíková. -- 1. vydání. -- Praha : Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i., 2020. -- 350 výtisků. -- Scope and content: Publikace je primárně zaměřena na provenienční výzkum kulturních statků vyvlastněných německým obyvatelům Československa v bezprostředně poválečném období. Vzhledem k tomu, že toto téma bylo v České republice teprve zcela nedávno otevřeno, jsou zde publikované statě jedním z prvních vykročení po nezmapované cestě. Texty se zabývají procesem konfiskace, následného nakládání s movitými kulturními statky, které byly zestátněny, a osudy jejich původních majitelů. Publikace se snaží se osvětlit tendence, jež vedly ke konfiskaci, i mechanismy, které řídily další nakládání s těmito předměty. -- ISBN : 978-80-88283-31-7 (vázáno). Císařová, Jitka. Finger, Birgit, 1968-. Jelínková Homolová, Dita, 1982-. Hupko, Daniel. Kořínková, Jana, 1981-. Radostová, Šárka. Richtrová, Eva. Rusinko, Marcela, 1976-. Strouhalová, Marcela. Štěpánek, Jan, 1983-. Uhlíková, Kristina, 1974-. Bakeš, Martin, 1990- národnostní menšina * kulturní majetek * dekret * propadnutí věcí * vyvlastnění * odškodnění * Čechy (země) * Československo

Number of the records: 1