Number of the records: 1  

Obrazy nepřítele v Československu 1948-1956

  1. Nečasová, Denisa, 1974- Obrazy nepřítele v Československu 1948-1956 / Denisa Nečasová. -- Vydání první. -- Praha : NLN, 2020. -- "Pro Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání vydalo NLN, s.r.o."--Tiráž. -- Scope and content: Platí stále staré rčení, že každý potřebuje svého nepřítele? Pro Československo po únorovém převratu v roce 1948 určitě. Nepřátelé tvoří nedílnou součást dobových narativů, jsou cíleně konstruováni jako nebezpečí ohrožující budovaný systém a zároveň jako protipól, vůči němuž je nutné se vymezit. Kniha se věnuje teoretickému konceptu nepřítele a jeho čtyřem konkrétním typům, které se v letech 1948–1956 nejčastěji objevovaly v mediálním prostoru. -- ISBN : 978-80-7422-688-5 (brožováno). Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání (projekt) hromadné sdělovací prostředky * střední třída * duchovenstvo * Spojené státy * Československo * 40. léta 20. století * 50. léta 20. století

Number of the records: 1