Number of the records: 1  

Nejhorší den Československé lidové armády - 21. srpen 1968

  1. Povolný, Daniel, 1972- Nejhorší den Československé lidové armády - 21. srpen 1968 / Daniel Povolný. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2020. -- (Historie). -- Scope and content: Publikace podrobně popisuje dramatické srpnové dny roku 1968 v Československé lidové armádě. Byla si armáda vědoma hrozícího nebezpečí a co mohla proti němu podniknout? Jak se vyvíjela situace během invaze v nejvyšších velitelských strukturách nebo na okruzích i u vybraných svazků a útvarů po celém Československu? Jak se ke vpádu bratrských armád postavila vojenská rozvědka? Kolik si okupace vyžádala životů na československé straně? Na tyto a další otázky se kniha snaží dát vyčerpávající odpověď. -- ISBN : 978-80-200-3121-1 (brožováno). *2Historie0 armáda * vojenský zásah * vojenská okupace * Organizace Varšavské smlouvy * Československo * rok 1968

Number of the records: 1