Number of the records: 1  

Fenomén Maffie

  1. Hálek, Jan, 1976- Fenomén Maffie : český (domácí) protirakouský odboj v proměnách 20. století / Jan Hálek, Boris Mosković. -- Vydání první. -- Praha : Academia : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2020. -- (České moderní dějiny ; 9). -- Scope and content: Historiografické bádání dosud zcela ignorovalo, jakým způsobem se obraz Maffie konstruoval a vyvíjel v desetiletích po skončení první světové války. Přitom výzkum tohoto „druhého života“ se ukazuje jako zcela klíčový. Umožňuje nám jednak zachytit proměny paměti české protirakouské rezistence, stejně jako analyzovat, jak se měnilo vnímání řady událostí let 1914–1918 v průběhu „krátkého“ 20. století. Tímto novým přístupem se z Maffie stává podstatně vrstevnatější, konfuzní, ale o to zajímavější fenomén, na jehož odlišné intepretaci se v průběhu desetiletí různou měrou podílela dobová publicistika, historiografie i aktuálně aplikovaná politika dějin. V tomto kontextu tak můžeme sledovat, za jakých okolností a za použití jaké argumentace se formovalo převládající vnímání cesty k 28. říjnu 1918. -- ISBN : 978-80-200-3154-9. Mosković, Boris, 1990-. *2České moderní dějiny ; 90 tajný spolek * občanská neposlušnost * válka za nezávislost * první světová válka * Rakousko-Uhersko * vznik Československa (1918)

Number of the records: 1