Number of the records: 1  

Československá strana lidová v období nastupující normalizace (1969-1972)

  1. Konečný, Karel, 1965- Československá strana lidová v období nastupující normalizace (1969-1972) / Karel Konečný. -- Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2019. -- (Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR ; 52/2019). -- Chybné ISBN uvedeno na rubu titulního listu a chybné ISBN bez písmen uvedeno na zadní straně obálky vedle čárového kódu. -- Scope and content: Publikace je založena především na studiu ústředních, regionálních i stranických archivů. Autor ve svém textu charakterizuje zápas o podobu politiky Československé strany lidové v období pražského jara 1968 a po jeho porážce. Popisuje konflikt proreformních a protireformních stranických představitelů i jejich představy o dalším směřování strany (včetně zachycení mechanismu personálních čistek a tzv. výměny stranických legitimací). Autorův pohled na stranickou politiku se přitom nezaměřuje jen na ústřední orgány v Praze či Brně, ale svým badatelským záběrem míří také do jednotlivých regionů, okresů a měst. -- ISBN : 978-80-7285-219-2 (brožováno) 978-807285-219-2. *2Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR ; 52/20190 KDU-ČSL * politická strana * období normalizace v Československu * 60. léta 20. století * 70. léta 20. století

Number of the records: 1