Number of the records: 1  

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

  1. Jelínek, Jiří, 1955- Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení / Jiří Jelínek a kolektiv. -- Praha : Leges, 2020. -- (Teoretik). -- Scope and content: Publikace se věnuje nejen rozboru platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsahuje také četné náměty ke zdokonalení současné české právní úpravy. To je důležité z pohledu budoucí rekodifikace českého trestního práva procesního. Tematická šíře ochrany práv a svobod v trestním právu procesním je různorodá. Zahrnuje nejen právo obviněného na revizi rozhodnutí v trestních věcech, zákaz sebeobviňování v trestním řízení, zásahy do osobní svobody při nahrazení vazby elektronickým monitoringem, ale i meze rozhodování o zajištění majetku v trestním řízení nebo účast oprávněné osoby, zmocněnce a opatrovníka v řízení proti právnickým osobám, což jsou jen některé z problémů, které se v monografii rozebírají. -- ISBN : 978-80-7502-444-2 (vázáno). *2Teoretik0 lidská práva * trestní řízení * trestní právo * Česká republika * Slovensko

Number of the records: 1