Number of the records: 1  

Prodej potravin ze dvora v evropském srovnání

  1. Jakab, Miroslav Prodej potravin ze dvora v evropském srovnání / autor: Miroslav Jakab. -- Praha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2020. -- (Srovnávací studie ; č. 5.395). -- Název z obálky. -- Na obálce: červen 2020. -- Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut. -- Scope and content: Práce se zabývá regulací tzv. prodeje ze dvora, tedy prodeje malého množství produktů zemědělské prvovýroby přímo spotřebiteli, na tržišti, v tržnici nebo do místního maloobchodu. Prodej potravin je silně regulován na unijní úrovni, prodej ze dvora je však z působnosti některých unijních přímo použitelných předpisů vyňat. Práce tak začíná stručným shrnutím relevantní unijní úpravy a pokračuje srovnáním vnitrostátních regulací České republiky, Slovenska, Německa, Rakouska, Polska, Francie, Maďarska a Itálie (zejména regionu Friuli-Venezia Giulia). Všechny zkoumané země upravují relativně podrobně technické aspekty potravinové hygieny prodeje ze dvora, některé pak tuto činnost zohledňují v jiných oblastech práva například výjimkami ze zákazu otevírat obchody v určenou dobu (Německo), zvláštním zohledněním v daňových předpisech (Polsko) nebo omezením možnosti podomního prodeje pouze na vyjmenované komodity (Rakousko). Ukázkou relativně přísné regulace jsou pravidla italského regionu Friuli-Venezia Giulia, která podmiňují zahájení činnosti úspěšně absolvovanou kontrolou provozovny z hlediska dodržení hygienických pravidel. Česká úprava ze srovnání vychází jako stručná, ve svém důsledku ale i relativně liberální. Parlamentní institut. Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna. *2Srovnávací studie (Parlamentní institut) ; č. 5.3950 potraviny * maloobchodní prodej * hygiena výživy * Česká republika * Slovensko * Německo * Rakousko * Polsko * Francie * Maďarsko * Itálie

Number of the records: 1