Number of the records: 1  

Soudruzi a jejich svět

  1. Kolář, Pavel, 1974- Soudruzi a jejich svět : sociálně myšlenková tvářnost komunismu / Pavel Kolář. -- Vydání první. -- Praha : NLN : Ústav pro studium totalitních režimů, 2019. -- (Po válce). -- Scope and content: Autor zkoumá mentalitu komunistů, rekonstruuje každodenní jazyk obyčejného komunisty, zkoumá jeho myšlenkový svět, jak se vyvíjel tváří v tvář politickým změnám. V ohnisku práce je pět ústředních motivů komunistické obrazotvornosti: Dějiny, Strana, Národ, Nepřítel a Čas. Autor dochází k závěru, že prostí komunisté nebyli netečnou masou, nýbrž aktivními hybateli dění s bohatými formami politických postojů. Dějiny komunismu, jeho vzestupů a pádů mohou v tomto pojetí sloužit jako vodítko k pochopení toho, jak fungují ideologie v soudobém světě. -- ISBN : 978-80-88292-55-5 (Ústav pro studium totalitních režimů ; brožováno). -- 978-80-7422-592-5 (NLN ; brožováno). *2Po válce0 komunismus * komunistická strana * východní Evropa * dějiny * Komunistická strana Československa * Československo * socialismus * politická ideologie * 2. polovina 20. století

Number of the records: 1