Number of the records: 1  

Postavení žen v české vědě

  1. Hásová, Veronika, 1989- Postavení žen v české vědě : monitorovací zpráva za rok 2018 / Národní kontaktní centrum - gender a věda ; autor Veronika Hásová, Vojtěch Oliverius. -- Vydání první. -- Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2020. -- ISBN : 978-80-7330-361-7 (brožováno). Oliverius, Vojtěch. Národní kontaktní centrum - gender a věda (projekt) ženská otázka * věda a technika * statistika * Česká republika * 2. desetiletí 21. století

Number of the records: 1