Number of the records: 1  

Autorský zákon

  1. Polčák, Radim, 1978- Autorský zákon : praktický komentář s judikaturou : podle stavu k 1. dubnu 2020 / Radim Polčák, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Jiří Hrabánek, Jan Zibner, Michal Šalomoun, Michal Koščík, Petr Prchal, Jan Barták, Martin Valoušek, Dominika Collett, Pavel Mates, Jan Tuláček ; s předmluvou Jiřího Malenovského. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2020. -- (Komentátor). -- ISBN : 978-80-7502-391-9 (vázáno). Koukal, Pavel, 1979-. Leška, Rudolf, 1984-. Myška, Matěj, 1984-. Hrabánek, Jiří, 1984-. Zibner, Jan. Šalomoun, Michal, 1974-. Koščík, Michal. Prchal, Petr, 1974-. Barták, Jan. Valoušek, Martin, 1980-. Collett, Dominika. Mates, Pavel, 1947-. Tuláček, Jan. Malenovský, Jiří, 1950-. Česko. Autorský zákon (2000, novela 2019). *2Komentátor0 autorské právo * duševní vlastnictví * zákon * komentář k zákonu * interpretace práva * Česká republika

Number of the records: 1