Number of the records: 1  

Znalec a znalecký posudek v civilním procesu

  1. Dörfl, Luboš, 1969- Znalec a znalecký posudek v civilním procesu / Luboš Dörfl. -- Vydání první. -- V Praze : C.H. Beck, 2020. -- (Právní instituty). -- Scope and content: Publikace spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu znalecké činnosti se zaměřením na její výsledek – znalecký posudek. Správné a efektivní využívání tohoto důkazního prostředku má přímý vliv na rychlost a hospodárnost soudního řízení, a proto je problematika optimálního nastavení znalecké činnosti v současné době vysoce aktuální. -- ISBN : 978-80-7400-790-3 (brožováno). Znalec a znalecký posudek v civilním řízení. *2Právní instituty0 znalecký posudek * občanskoprávní řízení * soudní řízení * Česká republika * Rakousko * Slovensko

Number of the records: 1