Number of the records: 1  

Výkon advokátní praxe

  1. Maur, Jakub Výkon advokátní praxe. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2020. -- (Právní monografie). -- Kniha je dostupná také v ASPI a jako e-kniha. -- Scope and content: Publikace se zaměřuje na výkon advokátní praxe s důrazem na práva a povinnosti advokátů i jejich klientů. Kniha analyzuje současnou právní úpravu advokátního práva a zároveň pojednává o vývojových tendencích výkonu advokátní profese v České republice, Německu a Anglii. Tyto jednotlivé právní řády rovněž z pohledu výkonu advokacie srovnává a kriticky komentuje. -- ISBN : 978-80-7598-680-1 (brožováno). *2Právní monografie0 advokát * právnická profese * Československo * Protektorát Čechy a Morava * Česká republika * Německo * Spojené království * 20. století * 1. desetiletí 21. století * 2. desetiletí 21. století

Number of the records: 1