Number of the records: 1  

Společnost věčného mládí

  1. Keller, Jan, 1955- Společnost věčného mládí / Jan Keller. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2019. -- (Knižnice Sociologické aktuality ; 47. svazek). -- Scope and content: Kniha se zabývá dopady jedné z největších sociokulturních změn druhé poloviny 20. století, nebývalého nárůstu nové společenské kategorie - adolescentů. Autor rozebírá mentalitu těch, kdo se nalézají v přechodné životní fázi, pro kterou je charakteristická neuzavřenost životních voleb. Tato nová sociální kategorie co do svého počtu i významu neobyčejně sílí po druhé světové válce, tedy v období, které je přechodné též z hlediska celé společnosti na cestě od společnosti průmyslové k postindustriální. Kniha analyzuje, jak v této situaci došlo ke vzniku kultu věčného mládí, koncentrovaného kolem motivů touhy bez hranic, popření autorit a iluze neomezené individuální volby. Autor dokládá, nakolik kult věčného mládí inspiroval takzvané postmoderní myšlení. Dále ukazuje, jak tento způsob myšlení přetrvává i v situaci, kdy se od přelomu 70. a 80. let vynořují obrysy společnosti hypermoderní. -- ISBN : 978-80-7419-286-9 (brožováno). *2Knižnice Sociologické aktuality ; 47. svazek0 mladý člověk * společenská struktura * společensko-kulturní skupina * politická sociologie * 2. polovina 20. století * 1. polovina 21. století

Number of the records: 1