Number of the records: 1  

Česká republika v mezinárodním srovnání

  1. Český statistický úřad. Odbor informačních služeb Česká republika v mezinárodním srovnání : (vybrané údaje) = Czech Republic in international comparison : (selected indicators) / zpracoval: Odbor informačních služeb. -- Praha : Český statistický úřad, [2020]. -- ©2020. -- (Vícetematické informace). -- Pod názvem: Mezinárodní data, Kód publikace: 370002-19. -- ISBN : 978-80-250-2976-3 (brožováno). *2Vícetematické informace0 společensko-hospodářské poměry * mezinárodní statistika * srovnávací studie * Česká republika * 1. polovina 21. století

Number of the records: 1