Number of the records: 1  

Předminulé století

  1. Hanuš, Jiří, 1963- Předminulé století : Evropa v politice a kultuře 19. století / Jiří Hanuš & Vít Hloušek. -- 1. vydání. -- Brno : Books & Pipes, 2019. -- Vydáno ve spolupráci s Masarykovou univerzitou. -- Scope and content: Autoři nabízejí čtenáři exkurzi do Evropy 19. století, do doby, kdy se rodila evropská modernita. Rozborem politiky, kultury, náboženství i dalších fenoménů 19. století ukazují, jak mnoho z našeho uvažování je ovlivněno dobou, v níž se Evropa stala dominantním kontinentem. Tehdejší vývoj a ideje se staly základem pro budování institucí a organizací, které dosud ovlivňují náš každodenní život, naše představy a chování. -- ISBN : 978-80-7485-195-7 (Books & Pipes ; brožováno). -- 978-80-210-9347-8 (Masarykova univerzita ; brožováno). Hloušek, Vít, 1977- Evropa * dějiny * 19. století

Number of the records: 1