Number of the records: 1  

Komunistická strana Československa

  1. Vondrová, Jitka, 1953- Komunistická strana Československa : Komunistická strana Slovenska (prosinec 1967 - říjen 1969) : Byro ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích (listopad 1968 - říjen 1969) / Jitka Vondrová. -- 1. vydání. -- Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. ; Brno : Doplněk, 2018. -- (Prameny k dějinám československé krize 1967-1970 ; díl 9, 5. svazek). -- V části nákladu vročení 2019 (dotisk?). -- 300 výtisků. -- Scope and content: První část publikace je věnována aktivitám Komunistické strany Slovenska, zejména jejího vedení, předsednictva a ústředního výboru v časovém období od prosince 1967 do října 1969. Pokračuje dokumentováním průběhu reformního procesu na Slovensku a počátků normalizace. Končí v okamžiku, kdy na zasedání ÚV KSS v říjnu 1969 proběhl mocenský přesun ve špičkách KSS. Druhá část přibližuje činnost byra ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích, jenž představoval náhradní řešení namísto přepokládané České komunistické strany jako součásti federalizované KSČ a byl v listopadu 1968 zřízen se záměrem upevnit mocenskou roli strany v Čechách a na Moravě. -- ISBN : 978-80-7285-215-4 (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ; brožováno). -- 978-80-7239-339-8 (Doplněk ; brožováno). *2Prameny k dějinám československé krize 1967-1970 ; díl 9, 5. svazek0 komunistická strana * Komunistická strana Československa * Československo * 60. léta 20. století

Number of the records: 1