Number of the records: 1  

Neúplné rodiny

  1. Paloncyová, Jana, 1977- Neúplné rodiny / Jana Paloncyová, Jana Barvíková, Sylva Höhne, Věra Kuchařová. -- 1. vydání. -- Praha : VÚPSV, v. v. i., 2019. -- Scope and content: Publikace shrnuje dosavadní a přináší nové poznatky o životě samoživitelů a samoživitelek v České republice. Podle dat posledního sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 byla neúplnou každá čtvrtá rodina s přibližně 405 tisíci závislými dětmi. Z hlediska životní úrovně patří rodiny s jedním rodičem dlouhodobě k těm nejohroženějším. Výzkum založený na kvantitativní i kvalitativní metodologii ukázal, že neúplná rodina vznikla v téměř shodné míře rozvodem manželství jako rozchodem nesezdaného páru. Samoživitelům velmi často pomáhají jejich rodiče, emocionální či morální podpora je vyhledávána spíše u přátel. Sólo rodiče neočekávají větší míru pomoci od státu než jiné rodiny. Podle nich by měla opatření rodinné politiky pomáhat sladit rodinné a pracovní povinnosti, snížit finanční náročnost péče o děti a zajistit pracovní podmínky rodičů tak, aby zejména samoživitelé měli dostatek času na socializační, relaxační a rozvojové rodinné aktivity. -- ISBN : 978-80-7416-357-9 (brožováno). Barvíková, Jana. Höhne, Sylva, 1978-. Kuchařová, Věra, 1951- rodina * neúplná rodina * rozvod * rozvedená osoba * svobodná matka * sociální zabezpečení * rodinná politika * Česká republika

Number of the records: 1