Number of the records: 1  

Analýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách a školských poradenských zařízeních a současného stavu výkonu sociální práce ve zdravotnictví

  1. Havlíková, Jana, 1978- Analýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách a školských poradenských zařízeních a současného stavu výkonu sociální práce ve zdravotnictví / Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková. -- 1. vydání. -- Praha : VÚPSV, v. v. i., 2018. -- Scope and content: Cílem studie bylo zjištění aktuálního počtu (úvazky) sociálních pracovníků, resp. zdravotně sociálních pracovníků ve vybraných školách (prioritně základních školách), školských poradenských zařízeních a vybraných zdravotnických zařízeních. Předmětem výzkumu dále byl i rozsah, v jakém tito pracovníci vykonávají přímou práci s klienty, rovněž rozsah jejich poradenské činnosti a identifikace dalších činností, které vykonávají. Součástí analýzy bylo také zjišťování možností, očekávání a překážek výkonu sociální práce ve školách, školských poradenských zařízeních a zdravotnických zařízeních, dále možností inter- a multidisciplinární spolupráce, a to včetně pozice sociálního pracovníka v týmu odborných pracovníků zařízení. -- ISBN : 978-80-7416-371-5 (brožováno). Kubalčíková, Kateřina, 1972- sociální pracovník * sociální práce * výchovně vzdělávací zařízení * zdravotnická služba * organizace zdravotnictví * Česká republika

Number of the records: 1