Number of the records: 1  

Unitářství a Charlotta Garrigue Masaryková

  1. Lovčí, Radovan, 1977- Unitářství a Charlotta Garrigue Masaryková : vliv manželů Masarykových na genezi československé Unitarie / Radovan Lovčí. -- Vydání první (v podobě samostatné publikace). -- V Plzni : Obec unitářů (OUP) v nakladatelství Unitaria, 2019. -- Scope and content: Publikace vychází z přednášky historika Radovana Lovčího, která byla uskutečněna v roce 2013 v muzeu v Lánech u Prahy. Pojednávala o vztahu Charlotty a Tomáše G. Masarykových k unitářství a o jejich přímém i nepřímém vlivu na kontakty budoucího zakladatele československé Unitarie dr. N. F. Čapka s americkými unitáři i na následný zrod již řečené náboženské společnosti na půdě ČSR. Zmiňovala mimo jiné některé méně známé skutečnosti a uváděla na pravou míru i dílčí unitářské „mýty“. Obsah přednášky byl poprvé vydán v podobě odborné studie ve sborníku Muzea TGM v Rakovníce a díky avizovanému zájmu čtenářů vychází nyní též v samostatné knižní podobě, s drobnými textovými úpravami a obohacen o obrazovou výbavu. -- ISBN : 978-80-86105-79-6 (vázáno). Unitáři. Obec unitářů v Plzni Masaryková, Charlotta Garrigue (1850-1923) * Masaryk, Tomáš Garrigue (1850-1937) * náboženská skupina * protestantismus * Československo

Number of the records: 1