Number of the records: 1  

Čechy a Morava očima anglických cestovatelů 1570-1800

  1. Ferencová, Hana, 1987- Čechy a Morava očima anglických cestovatelů 1570-1800 / Hana Ferencová. -- 1. vydání. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2018. -- (Hi! ; sv. 14). -- Scope and content: Publikace vychází z autorčiny dizertační práce. Čtenáře seznamuje s cestami Angličanů do Čech a na Moravu s cílem představit prostor raně novověkých českých zemí z perspektivy vnějšího, cizího pozorovatele ze západní Evropy v kontextu geografických, kulturních, politických a konfesijních aspektů. Kniha v několika tematických okruzích sleduje, jakých podnětů si angličtí cestovatelé všímali, jak byli vnímaví a tolerantní k odlišnostem navštíveného prostředí. Jejich pozorování a cestovatelské reflexe jsou zkoumány od roku 1570 až do konce 18. století a to na základě studia celé řady pramenů cestopisné povahy – publikovaných i rukopisných cestopisů, itinerářů a korespondence. -- ISBN : 978-80-88278-17-7 (brožováno). *2Hi! ; sv. 140 cestující * Anglie * Čechy (země) * Morava (region) * společensko-kulturní skupina * 16. století * 17. století * 18. století

Number of the records: 1