Number of the records: 1  

Nestátní neziskové organizace

  1. Jošt, Marek Nestátní neziskové organizace : právní úprava, účetnictví, audit, transparentnost / Marek Jošt. -- Vydání první. -- Praha : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2019. -- Na obálce: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví. -- Chybné ISBN uvedeno na zadní straně obály v čárovém kódu. -- Scope and content: Publikace rozebírá právní úpravu vybraných forem nestátních neziskových organizací. Vedle toho obsahuje řadu praktických příkladů nejčastějších i specifických účetních operací včetně účtování darů, dotací a dalších zdrojů financování. Zvláštní pozornost je pak věnována specifikům v oblasti účetnictví a auditu těchto účetních jednotek v porovnání s podnikatelskými subjekty. Závěrečná část seznamuje s výzkumy posledních let na poli transparentnosti hospodaření nestátních neziskových organizací. -- ISBN : 978-80-245-2325-5 (brožováno) ISBN (invalid) 978-80-245-2323-5. Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví nezisková organizace * účetnictví * audit * průhlednost administrativy * Česká republika

Number of the records: 1