Number of the records: 1  

Konference o budoucnosti Evropy

  1. Francová, Jana Konference o budoucnosti Evropy : příprava konference o budoucnosti Evropy na půdě klíčových unijních institucí a pozice národních parlamentů, včetně Parlamentu ČR / autor: Jana Francová. -- Praha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2020. -- (Vybraná témata ; č. 5/2020). -- Název z obálky. -- Na obálce: únor 2020. -- Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut. Parlamentní institut. Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna. *2Vybraná témata ; č. 5/20200 Evropská unie * komise ES * Evropský parlament * Rada Evropské unie * národní parlament * Česká republika

Number of the records: 1