Number of the records: 1  

Image a firemní identita

  1. Vysekalová, Jitka, 1941- Image a firemní identita : firemní design, komunikace, kultura : osobnost firmy : image a emoce z pohledu marketéra : jak image poznávat, vytvářet a měnit : příklady z firemní praxe : corporate indentity ČR / Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš, Jan Binar. -- 2., aktualizované a rozšířené vydání. -- Praha : Grada Publishing, 2020. -- Scope and content: Druhé vydání jediné ucelené publikace o image a firemní identitě na našem trhu přináší kromě odborně erudovaného, a přitom čtivého výkladu problematiky také řadu příkladů budování, změn i analýzy image a firemní identity z české i zahraniční praxe. Věnuje se i vytváření corporate identity ČR, včetně zkráceného názvu naší země. -- ISBN : 978-80-271-2841-9 (vázáno). Mikeš, Jiří, 1942-. Binar, Jan propagace * marketing * obchodní značka * obchodní název * značka * image

Number of the records: 1