Number of the records: 1  

Zkušenost exilu

  1. Gagen, Sergej Jakovlevič Zkušenost exilu : katalog výstavy Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu : 16.6.-29.10.2017, Letohrádek Hvězda = The experience of exile : catalogue of the exhibition The destinies of exiles from the territory of the former Russian empire in interwar Czechoslovakia : June 16 - October 29, 2017, Star Summer Palace = Opyt izdanija : katalog vystavki Sud'by èmigrantov s territorii byvšej Rossijskoj imperii v mežvojennoj Čechoslovakii : 16 ijunja - 29 oktjabrja 2017, Letnij dvorec Zvezda / autoři textů: Sergej Gagen, Dana Hašková, Jakub Hauser, Tereza Chlaňová, Julie Jančárková, Anastázie Kopřivová, Michaela Kuthanová, Oksana Pelenská, Vlasta Smoláková, Irina Ščeblyginová, Věra Velemanová ; překlady: Moe Binarová, Jekaterina Bobrakova-Timoškina, Barbara Day, Graeme Dibble, Sergej Gagen, Tereza Chlaňová, Michaela Lemeškinová, Andrew Oakland. -- První vydání. -- Praha : Památník národního písemnictví, 2017. -- Část názvu "exilu" je tištěn kombinací latinky a cyrilice. -- Částečně přeloženo z francouzštiny a ukrajinštiny?. -- Scope and content: Československá republika se ve dvacátých letech stala jednou z hlavních cílových zemí mnohonárodnostní vlny exulantů prchajících z území bývalého carského impéria před následky bolševického převratu. Díky mimořádně vstřícnému postoji mladé republiky zde ve dvacátých a třicátých letech vznikla řada vzdělávacích a vědeckých institucí, působilo zde nepřeberné množství ruských, ukrajinských a běloruských periodik, nakladatelství, profesních organizací a spolků, zakotvilo zde mnoho vědců, umělců, spisovatelů, ale i herců či operních pěvců. Praha se stala neopomenutelným centrem „Ruska mimo Rusko“. Trojjazyčná publikace Zkušenost exilu představuje katalog úspěšné výstavy Památníku národního písemnictví, rozšířený o několik hlubších sond do jednotlivých témat. Výpravná kniha je provázena bohatým obrazovým materiálem a snaží se o co možná nejširší zachycení dosud obecně málo známého kulturního a historického fenoménu. -- ISBN : 978-80-87376-41-6 (brožováno). Hašková, Dana, 1965-. Hauser, Jakub, 1983-. Jančárková, Julie, 1970-. Kopřivová, Anastazie, 1936-. Kuthanová, Michaela. Pelens‘ka, Oksana. Smoláková, Vlasta, 1952-. Ščeblygina, Irina Vasil‘jevna. Velemanová, Věra, 1965-. Binarová, Moe, 1981-. Bobrakova-Timoškina, Jekaterina, 1978-. Day, Barbara, 1944-. Dibble, Graeme. Lemeškinová, Michaela, 1978-. Oakland, Andrew, 1966-. Letohrádek Hvězda migrující * politický uprchlík * umělecká profese * vědecký pracovník * Rusko * Československo * období první Československé republiky (1918-1938)

Number of the records: 1