Number of the records: 1  

Pracovnělékařské služby

  1. Tomšej, Jakub, 1988- Pracovnělékařské služby / Jakub Tomšej. -- 3. vydání. -- Praha : Wolters Kluwer, 2020. -- (Právní monografie). -- "Právní stav publikace je k 1.1.2020"--Rub titulní strany. -- Obsah této publikace naleznete také v systému ASPI. -- Scope and content: Toto třetí vydání reaguje na důležitá rozhodnutí soudů, ke kterým došlo od předchozího vydání. Text monografie je aktuální k datu 1. 1. 2020. Ochrana zdraví při práci představuje jeden z nejdůležitějších cílů pracovního práva. Právní úprava proto ukládá zaměstnavatelům řadu povinností v souvislosti se zajišťováním pracovnělékařských služeb. Nesplnění těchto povinností je v některých případech trestáno přísnými sankcemi. Tato publikace detailně mapuje problematiku pracovnělékařských služeb a všech jejich pracovněprávních souvislostí, včetně úpravy skončení pracovního poměru. Publikace se zabývá i dalšími relevantními tématy, jako je například odpovědnost poskytovatele pracovnělékařských služeb, ochrana osobních údajů a oblast GDPR. Kniha obsahuje praktický výklad, který upozorňuje na slabá místa právní úpravy i oblasti, v nichž zaměstnavatelé a poskytovatelé pracovnělékařských služeb často chybují. Je tak vhodná nejen pro právníky, ale i pro personalisty a lékaře, kteří se touto oblastí zabývají. Publikace rovněž upozorňuje na aktuální rozhodnutí soudů. -- ISBN : 978-80-7598-646-7 (brožováno). *2Právní monografie0 pracovní lékařství * prameny práva * Česká republika

Number of the records: 1