Number of the records: 1  

Metodologie výzkumu politiky

  1. Metodologie Metodologie výzkumu politiky / Vít Beneš, Petr Drulák (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) 2019. -- (Studijní texty ; 71. svazek). -- Scope and content: Publikace představuje soubor metodologií a metod využitelných při výzkumu v oborech mezinárodní vztahy a politologie. Cílem publikace je seznámit čtenáře s širokou škálou metodologických přístupů, z nichž si může vybrat ten, který nejlépe vyhovuje jeho výzkumným potřebám. Autoři se věnují případové studii (včetně interpretativní případové studie a komparativní případové studie), kvalitativní srovnávací analýze (QCA), statistické analýze (regresní, korelační analýze a analýze kategoriálních dat), předpovědním metodám (scenáristice a teorii her), obsahové analýze, diskurzivní analýze a etnografii. Důraz je kladen na praktickou využitelnost v empirickém výzkumu. -- ISBN : 978-80-7419-283-8 (brožováno). Beneš, Vít, 1980-. Drulák, Petr, 1972-. *2Studijní texty (Sociologické nakladatelství) ; 71. svazek0 výzkumná metoda * případová studie * komparativní analýza * kvalitativní analýza * etnografie * politologie * mezinárodní vztahy

Number of the records: 1