Number of the records: 1  

Daně z příjmů

  1. Daně Daně z příjmů : zákon o daních z příjmů k 1.1.2020 : zákon o rezervách, vyhlášky, pokyny a sdělení MF a GfŘ, přehled smluv o zamezení dvojího zdanění ; Evidence tržeb : novelizovaný zákon o evidenci tržeb ve znění k 1.1.2020 a 1.5.2020 : redakční uzávěrka 1.1.2020. -- Ostrava : Sagit, 2020. -- (ÚZ : úplné znění ; číslo: 1346). -- Názvové informace z obálky. -- Scope and content: Do textu zákona o daních z příjmů je zapracováno 22 změn a doplnění účinných od 1. 1. 2020; dále je zde významně novelizovaný zákon o evidenci tržeb (celkem 49 změn) a zákon o rezervách, kde se mění pravidla pro zdaňování rezerv pojišťoven. V publikaci dále najdete pokyn GFŘ k jednotnému uplatňování zákona o daních z příjmů a další pokyny a sdělení vydané Ministerstvem financí a Generálním finančním ředitelstvím; celkem 27 předpisů v aktuálním znění. -- ISBN : 978-80-7488-380-4 (brožováno). *2ÚZ : úplné znění ; číslo: 13460 daň z příjmů * dvojí zdanění * příjem - platba * legislativa * Česká republika

Number of the records: 1