Number of the records: 1  

Právní spory ve stavebnictví

  1. Černohlávek, Josef Právní spory ve stavebnictví / Josef Černohlávek, Petr Doubrava. -- 2. aktualizované vydání. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019. -- (Pro praxi). -- Scope and content: Publikace se zabývá právními spory, které ve stavebnictví vnikají většinou v souvislosti s plněním (či neplněním) smlouvy o dílo. Jde tedy o spory mezi objednatelem a zhotovitelem stavebního díla a případně i o spory se subdodavatelem, projektantem či architektem stavby. Obvyklými příčinami těchto sporů jsou vady díla, nároky zhotovitele na zaplacení ceny díla (včetně tzv. pozastávek a ceny víceprací), uplatňování nároku na smluvní pokuty nebo spory vznikající při předání díla objednateli. -- ISBN : 978-80-7380-784-9 (brožováno). Doubrava, Petr, 1972-. *2Pro praxi0 stavebnictví * občanské právo * dohoda o provedení prací * Česká republika